Lãnh đạo một số ngân hàng như BIDV, Vietinbank khẳng định không có chủ trương “siết” cho vay bất động sản. Các ngân hàng cho biết, vẫn ưu tiên cho vay bất đối với các chủ đầu tư có tiềm lực và người mua nhà nhu cầu thực.

Đông Anh, Gia Lâm tiến sát tiêu chí lên quận

Bởi theo khảo sát của chúng tôi, nhu cầu mua nhà để ở của nhóm khách hàng trẻ mới đi làm và mới lập gia đình là rất lớn. Khó khăn lớn nhất của họ là chưa có đủ tích lũy. Chúng tôi cũng đã xây dựng chiến lược riêng cho nhóm khách hàng này như liên kết với các chủ đầu tư có dự án khả thi, pháp lý đầy đủ để giúp khách hàng mua được nhà”, ông Hương nói.

Giá bất động sản vẫn tăng nhưng thị trường đang tắc thanh khoản

“Đặc biệt sẽ tập trung cho vay đối với những chủ đầu tư có kinh nghiệm, những dự án có tính khả thi, có vị trí thuận lợi và có khả năng bán hàng tốt. Trong quá trình làm việc với các khách hàng, chúng tôi cũng nhận thấy một điều quan trọng là các chủ đầu tư phải xác định phân kỳ đầu tư một cách phù hợp”, ông Phương nói.